POLYHARPORNA

GOLFANDE VÄNINNOR

GOLFEPISTEL

ALFABETISK BOKSTAVSLEK ÖVER TEMAT GOLF

 

A ll vår början bliver svår

Perfektion du aldrig når.

B unkrar ligger illa till

Ingen dem besöka vill.

C addie är en utdöd sälle

Golfvagn kommit i hans ställe.

D ogleg kallar man det ben,

som först går rakt och viker sen.

E nvishet och träning är

det som scoren sänka lär.

F ara finns, när ”fore” det ljuder

Säkerhet då baken bjuder.

G olfaren är pest på fester

Pratar golf med alla gäster.

H ole-in-one är något som

varje golfer drömmer om.

I nspel, som går rakt i koppen

Tycker den som gör är toppen.

J unior, nog senior bör sörja,

att han ej var, när golf han börja.

K ratta bunkrar är ett sätt

följa golfens etikett.

L uftslag ökar scoren illa

Trots att bollen ligger stilla.

M atch är spel, där lycklig chans

Lätt får motpart ur balans.

N ettot visar i ett rapp

Om du är värd din handicap. 

O ut of bounds är överhövan

slag som kostar i onödan.

P annlampa är bra som katten

när du puttar mitt i natten.

Q uantum satis nog du får

när på scratch konstant du går.

R egelkunnig skall du vara

för att tvistefrågor klara.

S tilla, stilla bör du stå

när nån annan ämnar slå.

T orvor löst ej ligga får

som visitkort i ditt spår.

U nder par är skönt att gå

Handicap lär sänkas då.

V attenhål är grop där alla

vet att bollar lätt kan falla.

X i tips ju noll är här

Kallas även för ”all square”

Y xhugg är ett slag som ej

inom golfspel lönar sig.

Z oner ifrån norr till söder

råder Golfförbundet över.

Å terkallat slag är hotet

när du peggat framför klotet.

Ä ventyrligt spelad boll

kan få match att gå i moll.

Ö gonmärke må du taga

när din boll till skogs syns draga.

************************************************************************************************ 

TOURMENTED SOULS

Comes the day in the life of a golfer
When there’s nothing that seems to go right
When he feels that his future is hopeless
While he’s searching, in vain, for the light.
When his swing seems distorted and awkward
And he’s missing his putts by the yard,
When he catches the lip of each bunker,
And finally tears up his card!
Then the sun fails to shine in his heaven,
Lady Luck has deserted his star,
While his confidence gradually dwindles,
And he feels he could kick as far!!
It is then that golf’s Guardian Angels,
Ever watchful for “Tormented Souls”
Decide that they don’t wish to lose him,
To Tennis, Budo or Bowls
So they grant him one shot – near perfection,
To the heart of the very last green,
The most beautiful shot of his lifetime,
Or the rest of his fourball have seen
And thus he returns to the Clubhouse
With a shot about which he can boast,
While gloomy thoughts fly out the window
Over tea and some hot buttered toast.
Then the very next Saturday morning
Forgetting his bad shots galore,
You will find him right there,
With a confident air
ON THE TEE – FULL OF HOPE – FORE SOME MORE!!

Austin Young

GOLFBOLLARNA OCH LIVET

En professor stod inför sina filosofistudenter med några föremål på bordet framför sig. När lektionen började lyfte han under tystnad upp en mycket stor och tom majonnäsburk av glas och började fylla den upp till kanten med golfbollar. Han frågade sedan sina studenter om burken var full. Studenterna samtyckte till att den var det. Då lyfte professorn upp en ask med småsten och hällde dem i burken. Han skakade den lätt. Småstenarna rullade ner i tomrummen mellan golfbollarna. Återigen frågade han studenterna om burken var full. De höll med om att den var det. Därefter lyfte professorn upp en ask med sand och hällde sanden i burken. Naturligtvis fyllde sanden upp resten av tomrummen. Han frågade ännu en gång om burken var full. Studenterna svarade med ett enhälligt "ja". Då lyfte professorn fram två koppar kaffe som stått under bordet och >hällde hela deras innehåll i burken, vilket effektivt fyllde upp det återstående tomrum som kunde finnas kvar mellan sandkornen. Studenterna skrattade. "Nu", sa professorn medan skratten klingade ut, "vill jag att ni påminns om att den här burken representerar ert liv. Golfbollarna representerar de viktiga sakerna. Familj, barn, hälsa och annat som ligger passionerat i ert hjärta. Sådant som - om allt annat gick förlorat och bara dessa återstod - ändå skulle uppfylla och berika ert liv. Småstenarna representerar andra sakerna som betyder något, som ett hem, jobb och bil. Sanden representerar allt annat - småsakerna.

"Om ni lägger sanden i burken först", fortsatte professorn, "går det inte att få plats med golfbollarna eller småstenen. Samma sak är det med livet. Om du lägger all tid och energi på småsaker finns det inte plats för det som är viktigt för dig. Så... var uppmärksam på det som är oumbärligt för din lycka och förnöjsamhet. Umgås med dina barn. Ta med din partner ut på middag. Ägna en omgång till åt det som gör dig passionerad. Tids nog kan du städa huset och annat som är mindre viktigt. Ta hand om "golfbollarna" först - sakerna som verkligen betyder något. Återställ det som är viktigast i ditt liv. Resten är bara sand." En av studenterna räckte upp sin hand och frågade vad kaffet representerar. Professorn log. "Jag är glad att du frågar. Kaffet finns med för att visa er; att hur fullt och pressat ert liv än känns, så finns det alltid plats för en fika med en vän."

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)